top of page

Wat zijn meridianen?

Om goed te begrijpen wat meridianen zijn moeten we even loskomen van het fysieke en materiële denken. Meridianen worden beschouwd als de energiebanen van het menselijk lichaam. Ze vervoeren de Ki / Chi (zoals in Tai Chi) of levensenergie.

 

Er zijn 12 hoofdmeridianen en elke meridiaan correspondeert met een bepaald orgaan of orgaansysteem. Meridianen vormen ook per twee een koppel (zie tabel).

 

Meridiaankoppels

  • long- / dikke darmmeridiaan

  • maag- / miltmeridiaan

  • hart- / dunne darmmeridiaan

  • blaas- / niermeridiaan

  • hartconstrictor- / drievoudige verwarmermeridiaan

  • lever- / galblaasmeridiaan

 

Een opmerkelijk meridiaankoppel is hartconstrictor - drievoudige verwarmer, wat we hier in het westen niet kennen als zijnde fysieke organen; het zijn dan ook eerder energetische begrippen.

 

De hartconstrictor of hartbeschermer zou men nog kunnen vergelijken met het pericard of hartzakje.

 

De drievoudige verwarmer kan, westers vertaald, vergeleken worden met het systeem dat verantwoordelijk is voor het spijsverteringsstelsel. Zoals het woord al aangeeft, bestaat het uit drie delen, te weten: een bovenste deel (de ademhalingsholte), een middenste deel, dat de milt, maag, pancreas en galblaas bevat, en een onderste gedeelte dat de nieren, blaas, dikke darm en dunne darm bevat.

 

Er zijn meridianen die aan de voorkant van het lichaam lopen (o.a. maag en milt), aan de achterkant (o.a. blaas en nier) en aan de zijkant (bvb. galblaas).

bottom of page